Percakapan Saya dan Adik

Percakapan Saya dan Adik

Percakapan di pagi hari.

Dek dela : mbak, aku masuk akselerasi loo

Aku : wah selamat ya nduk

Read more

Advertisements